logotyp
 

Příručka pro návrh a montáž

Hliníkové profily stavebnicového systému 40 tvoří základ stavebnicového systému. S vysoce pevnými eloxovanými hliníkovými profily lze čistě a rychle stavět libovolné konstrukce bez potřeby dalších povrchových úprav. Hliníkové profily se dělí do tří skupin dle rozměru drážky profilu.

Profily drážky 5 mm jsou vhodné hlavně pro lehké, málo zatížené konstrukce. Typické použití těchto profilů je například pro stavbu kompaktních přípravků, konstrukce malých vitrín a podstavců, s důrazem na design a variabilitu celkové konstrukce.

Profily drážky 6 mm jsou vhodné pro hmotnostně optimalizované konstrukce. Typické použití těchto profilů je například pro konstrukce vitrín, rámů malých jednoúčelových strojů, stavbu montážních přípravků a to především s důrazem na design a variabilitu celkové konstrukce.

Profily drážky 8 mm jsou vhodné pro všechny typy konstrukcí. Příkladem použití jsou rámy a konstrukce jednoúčelových strojů, ochranná oplocení, pracovní stoly, montážní pracoviště, výrobní linky, konstrukce dopravníků, upínací desky s drážkou pro CNC zařízení, rámy lineárních vedení a jiné aplikace s důrazem na design a variabilitu celkové konstrukce.


Rozdělení a popis spojovacích prvků

Spojovací prvky pro spojení hliníkových profilů a jiná upevnění, tvoří základ stavebnicového systému 40. Na základě vzájemné polohy spojení profilů rozdělujeme spojovací prvky na kolmé (pravoúhlé) spoje - úhlové spoje - různoběžné spoje - čelní spoje.

Kolmé (pravoúhlé spoje)
Pro spojení profilů pod úhlem 90° (čelní strany spojovaných profilů jsou na sebe kolmé) používáme:

Úhelník

Úhelníky
Standardní úhelníky stavebnicového systému 40 jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 5 mm, 6 mm a 8 mm. Vzhledem k tomu, že úhelníky lze používat bez dalšího obrábění hliníkového profilu, patří tento typ spoje mezi nejoblíbenější spojovací prvek našich zákazníků. Úhelníky lze použít jako hlavní spojovací prvek pro vzájemné spojení dvou profilů, nebo je lze využít jako dodatečné vyztužení stávajícího spoje při vysokém zatížení (podepřením profilu). Konstrukce úhelníku umožňuje jeho použití také jako kotvící prvek konstrukce k podlaze či stěnám. Případně úhelník použijeme jako prvek pro upevnění libovolných komponentů nebo desek na hliníkový profil. Úhelníky mají na své zadní straně „jazýček“, který zajišťuje správnou polohu při montáži úhelníku na spojovaných profilech („jazýček“ zapadá do drážky profilu), ale také zabraňuje pootočení spojených profilů. To znamená, že výsledný spoj zvládá vysoká zatížení na zkrut. V případě, že by nám „jazýček“ pro naši aplikaci překážel (např. upevnění desky), lze jej bez problému pomocí kleští nebo šroubováku odlomit. V našem internetovém obchodě naleznete úhelníky zde (pro drážku profilu 5 mm, pro drážku profilu 6 mm, pro drážku profilu 8 mm).

Rohové úhelníky
Rohové úhelníky stavebnicového systému 40 jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 8 mm. Jedná se o speciální úhelníky, které svou konstrukcí umožňují spojení dvou nebo tří konců hliníkových profilů za účelem vytvoření rohu konstrukce s důrazem na design. Díky zachování profilové geometrie spoje, jsou rohové úhelníky vhodné zejména pro návrhy designově zajímavých konstrukcí jako například vitrín, stojanů, stolů, krytů a jiných aplikací. Rohové úhelníky mají na své zadní straně „jazýček“, který zajišťuje správnou polohu při montáži úhelníku na spojovaných profilech („jazýček“ zapadá do drážky profilu), ale také zabraňuje pootočení spojených profilů. To znamená, že výsledný spoj zvládá vysoká zatížení na zkrut. V případě, že by nám „jazýček“ pro naši aplikaci překážel (např. upevnění desky), lze jej bez problému pomocí kleští nebo šroubováku odlomit. V našem internetovém obchodě naleznete rohové úhelníky zde (pro drážku profilu 8 mm).

Centrální šroub

Centrální šrouby
Centrální šrouby stavebnicového systému 40 jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 8 mm a patří mezi nejpoužívanější a nejlevnější spojovací prvky. Centrální šrouby jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů. Velkou nevýhodou centrálního šroubu je, že výsledný spoj nezvládá zatížení na zkrut. To znamená, že spojené profily lze i po utažení „zkroutit - pootočit“. Dojde-li k pootočení, nejsou již boční plochy obou spojených profilů spolu rovnoběžné (kolineární). Velmi vhodné je použití centrálních šroubů například pro rám s výplní v drážkách profilu, kde nám výplň zabraňuje „zkroucení - pootočení“ spojených profilů. V našem internetovém obchodě naleznete centrální šrouby zde (pro drážku profilu 8 mm).

Centrální spojka

Centrální spojky
Centrální spojky stavebnicového systému 40 jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 5 mm, 6 mm a 8 mm. Centrální spojky jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů. Často jsou také označovány jako standardní spoj a jsou po centrálním šroubu nejpoužívanějším a nejlevnějším spojovacím prvkem. Velkou přednostní centrální spojky oproti centrálnímu šroubu je, že díky svému provedení spoj zvládne vysokou míru zatížení na zkrut. To znamená, že spojené profily nelze „zkroutit - pootočit“. V našem internetovém obchodě naleznete centrální spojky zde (pro drážku profilu 5 mm, pro drážku profilu 6 mm, pro drážku profilu 8 mm).

Svorníkový spoj

Svorníkové spoje
Svorníkové spoje stavebnicového systému 40, označované také jako svorníková spojka, jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 8 mm. Svorníkové spojky jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů s možností dodatečného posunutí montovaného profilu. Profily smontované svorníkovým spojem lze po povolení šroubu libovolně posunovat podél drážky profilu. Tato možnost představuje velkou výhodu oproti centrálním šroubům a spojkám a vytváří neomezené možnosti v případě dodatečné montáže do již existujících konstrukcí nebo při nutnosti posunutí spoje. Malou nevýhodou svorníkového spoje je, že musíme hliníkový profil obrábět (vrtání - jedna díra). Ale za tuto cenu získáme nejpevnější možné spojení hliníkových profilů, vhodné pro velmi vysoká zatížení a to včetně vysoké odolnosti spoje proti torznímu namáhání. To znamená, že spojené profily nelze „zkroutit - pootočit“. Pokud bychom i přesto chtěli toto spojení ještě zesílit, podepřeme svorníkový spoj úhelníkem. V této kombinaci je výsledný spoj opravdu předimenzován. V našem internetovém obchodě naleznete svorníkové spoje zde (pro drážku profilu 8 mm).

Svorníkový šroub

Svorníkové šrouby
Svorníkové šrouby stavebnicového systému 40, označované také jako automatický spoj, jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 5 mm, 6 mm a 8 mm. Svorníkové šrouby jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů s možností dodatečného posunutí montovaného profilu. Profily smontované svorníkovými šrouby lze po povolení šroubu libovolně posunovat podél drážky profilu. Tato možnost představuje velkou výhodu oproti centrálním šroubům a spojkám a vytváří neomezené možnosti v případě dodatečné montáže do již existujících konstrukcí nebo při nutnosti posunutí spoje. Velkou předností svorníkového šroubu je, že se pro jeho použití nemusí montované profily nijak obrábět. Tělo spoje má na vnější ploše samořezný závit, kterým se našroubuje do prostoru drážky profilu. Pro šroubování svorníkového šroubu do drážky profilu používáme nejčastěji aku vrtačku a tělo spoje mažeme mazivem (petrolej). Svorníkový šroub zašroubujeme tak, aby tělo šroubu lícovalo s čelní stranou hliníkového profilu. Svorníkové šrouby by se měly používat zásadně v párech, aby výsledný spoj zvládl vysokou míru zatížení na zkrut. To znamená, že spojené profily nelze „zkroutit - pootočit“. V našem internetovém obchodě naleznete svorníkové šrouby zde (pro drážku profilu 5 mm, pro drážku profilu 6 mm, pro drážku profilu 8 mm).

Univerzální spojka

Univerzální spojky
Univerzální spojky stavebnicového systému 40, označované také jako univerzální spoj, jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 5 mm, 6 mm a 8 mm. Univerzální spojky jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů s možností dodatečného posunutí montovaného profilu. Univerzální spojky byly vyvinuty jako jeden z prvních spojovacích prvků stavebnicových systémů z hliníkových profilů a v současnosti doporučujeme namísto univerzálního spoje použít raději svorníkový spoj. Protože by se univerzální spojky měly používat zásadně v párech, musíme hliníkový profil vrtat dvakrát a to z jedné a poté z druhé strany (díra není průchozí). Naproti tomu při použití svorníkového spoje profil vrtáme jen z jedné strany (díra je průchozí). To znamená velkou úsporu času při obrábění. Nicméně i přes tyto nevýhody jsou univerzální spojky stále oblíbené a patří mezi základní spojovací prvky systému 40. V našem internetovém obchodě naleznete univerzální spojky zde (pro drážku profilu 5 mm, pro drážku profilu 6 mm, pro drážku profilu 8 mm).

Rychloupínací spojka

Rychloupínací spojky
Rychloupínací spojky stavebnicového systému 40, označované také jako středový spoj, jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 8 mm. Rychloupínací spojky jsou určeny k vytváření pevných, kolmých (pravoúhlých) spojů s možností dodatečného posunutí montovaného profilu. Profily smontované rychloupínací spojkou lze po povolení šroubu libovolně posunovat podél drážky profilu. Rychloupínací spojky je vhodné používat zejména pro konstrukce s výplní v drážce profilu. Protože drážka spojených profilů zůstává volná, nemusí se výplň (deska) v rozích vyřezávat, což nám přináší velkou úsporu času a usnadní samotnou montáž konstrukce. Rychloupínací spojka nám v případě použití výplní, umožňuje spojení profilů do kříže. Tuto výhodu nám žádný jiný spojovací prvek systému 40 nenabízí. Ostatní spojovací prvky nám vždy zasahují do drážky profilu a v případě vložení výplně tyto spojovací prvky nelze dotáhnout (nedostaneme se na ně přes výplň (desku)). Velkou nevýhodou rychloupínací spojky je, že výsledný spoj nezvládá zatížení na zkrut. To znamená, že spojené profily lze i po utažení „zkroutit - pootočit“. Proto by se spoj měl používat výhradně v kombinaci s plošnou výplní, která „zkroucení - protočení“ zabraňuje, nebo pouze pro spojení profilů s nízkým namáháním. V případě vyšších požadavků na zatížení spoje, doporučujeme použít standardní spojovací materiál pro základní konstrukce (centrální šrouby, centrální spojky, svorníkové šrouby a spoje nebo univerzální spojky). V našem internetovém obchodě naleznete rychloupínací spojky zde (pro drážku profilu 8 mm).

Úhlové spoje
Pro spojení profilů pod úhlem používáme:

Úhlový úhelník

Úhlové úhelníky
Úhlové úhelníky stavebnicového systému 40 jsou navrženy pro hliníkové profily s šířkou drážky 8 mm a patří mezi nejpoužívanější spojovací prvek pro pevné spojení profilů pod úhlem 45 stupňů. Profily smontované úhlovým úhelníkem lze po povolení šroubu libovolně posunovat podél drážky profilu. Úhlové úhelníky mají na styčných plochách „jazýček“, který zajišťuje správnou polohu při montáži úhelníku na spojovaných profilech („jazýček“ zapadá do drážky profilu), ale také zabraňuje pootočení spojených profilů. To znamená, že výsledný spoj zvládá vysoká zatížení na zkrut (profily nelze „zkroutit - pootočit“). V případě, že by nám „jazýček“ pro naši aplikaci překážel (např. upevnění k desce), lze jej bez problému pomocí kleští nebo šroubováku odlomit. Úhlový úhelník je nejvíce využíván zejména u konstrukcí styčníků a stavbě příhradových konstrukcí. V našem internetovém obchodě naleznete úhlový úhelník zde (pro drážku profilu 8 mm).

Z naší nabídky

Svinovací závěs 4,0 - 6,0 Kg - Pneumatic

eshop
Svinovací závěs - Pneumatic je určený zejména pro upevnění pneumatických nářadí. Tělo závěsu tv...
4651,00 Kč

Pojezdové kolo D100 pevné bez brzdy - montážní deska 67 x 77 mm - 4 x M8 - ESD

eshop
Dynamická nosnost: 100 Kg. Statická nosnost: 200 Kg. Materiál: Pozinkovaná ocel, polypropy...
300,00 Kč

Pojezdové kolo D75 otočné bez brzdy - montážní deska 60 x 60 mm - 4 x M6 - ESD

eshop
Dynamická nosnost: 75 Kg. Statická nosnost: 150 Kg. Materiál: Pozinkovaná ocel, polypropyl...
291,00 Kč
Platební brána pro e-shop ComGate Payments, a.s
HOME
stavebnicové systémy z hliníkových profilů  |  konstrukce pro jednoúčelové stroje  |  polohovací stoly
vybavení pracoviště  |  madla a zámky  |  kloubové závěsy (panty)  |  stavitelné nohy  |  pojezdová kola  |  CNC obrábění
CZENDE
+420 733 124 011
info@askmt.com
 kosik
Nákupní košík
Ks: 0
Cena: 0 Kč

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign